& i gruset låg en fegis kvar
När mina glasögon just sparkats av
Gav jag ett löfte som jag skäms för än idag
Våra hjärtan slog lika hårda slag

Vi Mot Världen
kent
Text & musik: J. Berg