image289

I n g e n t i n g  –  k e n t

I  Hagnesta Hill
blinkar TV-ljusen
Jag gör vad jag kan
Drömmer mig bort
I Hagnesta Hill
bland dom identiska husen
rycker vi till
Reklamen avbryts för sport

Ingenting
först kom ingenting
sen kom ingenting
sen kom ingenting
men ingenting är
(ingenting, inget, inget)