Hag sagt det förut, säger det igen; Min mentor är bäst!!!

Och han kommer alltid att vara bäst, och han kommer alltid att vara min mentor. Även om han nu tekniskt sett inte är det så kommer han för mig ändå alltid att vara det.

Nu är det ju så att personen i fråga mycket tydligt sagt sin åsikt om Wikipedia, men jag tar ändå ett urklipp därifrån som visar att mentor inte alls har något med skolan att göra, därför kommer Bäsan alltid att vara min mentor. <3

  I Odysséen tar gudinnan Athena Mentors skepnad, och hjälper Telemachos i Odysseus frånvaro. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att användas för en pålitlig vän, rådgivare eller lärare, oftast en äldre och erfaren person som hjälper en yngre.


i hela mitt liv har jag väntat
på någon som liknade dig
hur kunde du lämna mig ensam
i en värld som har blivit så hård?