Jag idag på franskan:

Men min hjärna har ingen minnesbank för att lagra franska ord så jag får låna plats ur minnesbanken för engelska ord men de franska orden trivs inte där så de rymmer hela tiden en efter en så därför kommer jag inte ihåg nånting!